Blog

CLASSIC LIST

Botox-botulinumtoksin-behandling.jpg

SONIK og Nerveskadeklinikken har nu færdiggjort den videnskabelige protokol som er grundlaget for den blinde lodtræknings undersøgelse af effekten af perineural botulinumtoksin (Botox) injektion perineuralt hos patienter med kroniske neuropatiske smerter.

Resultatet af de preliminære behandlinger understøttede vores forventning om en behandlingseffkt på > 50%. Disse resultater skal nu valideres den ovenfor nævnte blindede lodtræknings-undersøgelse, som forventes starter i løbet af foråret 2023.


Botox-botulinumtoksin-behandling.jpg

Sonik opstarter nu indhentning af præliminære data vedrørende ultralydsvejledt perineural injektion af botulinumtoksin (Botox) og tilbyder denne behandling til kroniske smertepatienter, som opfylder inklusionskriterier.

Injektionen med botulinumtoksin forventes at have smertelindrende effekt hos ca. 50% af patienter med kroniske neuropatiske smerter.


SONIK logo hvid
5388 6272 / 5389 6272Kontakt telefonisk

Copyright by Sonik 2022. All rights reserved.