Om kroniske smerter

Diagnostisk undersøgelse


Maj 26, 2023 / Thomas Dahl Nielsen


Den diagnostiske undersøgelse hos SONIK består derfor først og fremmest af en grundig gennemgang af symptomer og forudgående mulige årsager. Desuden gennemgås hidtil afprøvede behandlinger og mulige konkurrence årsager.
Hvis neuropati vurderes mulig, gennemføres en klinisk sensorisk undersøgelse, hvor områder med følelsesforstyrrelser afgrænses og relateres til nervernes innervationområder.
For at sikre de specifikke nervers involvering i smertesymptomerne, gør SONIK oftest brug af specifikke ultralydsvejledte nerveblokader, hvor smertesignalet blokeres med lokalbedøvelse successivt for hver nervegren indtil smertesymptomerne er ophører. Denne diagnostiske metode er ikke terapeutisk, da effekten af nerveblokaderne er kortvarende, og benyttes udelukkende til diagnostisk nerveidentifikation.

En neurofysiologisk undersøgelse kan gennemføres, hvis der findes grundlag for at sikre diagnosen yderligere. En neurofysiologisk undersøgelse gennemføres ikke hos SONIK, men sker via henvisning til en neurofysiologisk afdeling.

Hvis den diagnostiske undersøgelse peger på en sandsynlig eller sikker neuropati som årsag til de kroniske smertesymptomer, kan næste skridt være at planlægge den mest hensigtsmæssige behandling af neuropatiske smerter.
Som udgangspunkt skal medicinsk behandling af neuropatiske smerter være afprøvet inden interventionen behandling opstartes. Denne behandling varetages af egen læge eller smerteklinikker. Desværre har de fleste smerteklinikker lange ventelister, så behandlingen ender ofte hos egen læge. 

Såfremt den medicinske behandling ikke opnår tilstrækkelig smertelindrende effekt eller medfører uacceptable bivirkninger kan interventionel behandling overvejes.Relaterede emner


SONIK logo hvid
5388 6272 / 5389 6272Kontakt telefonisk

Copyright by Sonik 2022. All rights reserved.