Sundhedsfaglige

Er Nerveskadeklinikken relevant for din patient


Juni 5, 2023 / Thomas Dahl Nielsen


SONIK behandler primært kroniske, fokale, perifere, neuropatiske smerter.

Desuden behandles lænderygsmerter stammende fra sacroiliaca leddet ved injektion af glucokortikoid i leddet. Dette sker under vejledning af ultralyds-MR fusion teknik, som øger sikkerheden for præcis injektion.
Injektionen er forudgået at en diagnostisk undersøgelse, hvor en diagnostisk blokade at de dorsale rødder fra de øvre sakrale rami, vil bidrage til diagnosen.

Neuropati
Dysæstesi med smerter eller nedsat følsomhed på ydersiden af låret, efter hoftekirurgi med nerveskade.

Ledsmerter uden neuropatiske karakter fra knæ og ankel kan i nogle tilfælde også behandles, hvis smerteårsagen skyldes nerver, som primært indeholder sensoriske fibre, og derfor er tilgængelige for cryoneurolyse.

Smertekarakteren af neuropatiske smerter adskiller sig typisk fra nociceptive smerter og beskrives ofte som:
Brændende
Stikkende
Skærende
Elektriske
Jagende

Neuropatiske smerter vil typiske give medfølgende symptomer i form af dysæstesi af huden i nærheden af det smertegivende område, som et udtryk for nervens skade.

En forudsætning for behandlingen af de neuropatiske smerter er, at den/de relevante nerver kan visualiseres med ultralyd. Dette kan ofte først afgøres efter en diagnostisk undersøgelse i Nerveskadeklinikken.

Hvis der ikke er smerter, kan den diagnostiske undersøgelse hos SONIK i nogle tilfælde være indiceret til udredning at nerveskadesmekanisme og lokalisation.

SONIK’s undersøgelse og diagnostiske blokader kan i nogle tilfælde være eneste mulighed for en diagnostisk afklaring af neuropatiske smerter, da de neurofysiologisk undersøgelsesmuligheder begrænser sig til kun et fåtal af de nerver, som læderes ved traume eller kirurgi.
Den diagnostiske afklaring kan i sig selv både guide en medicinsk behandling, og give patienten en forståelse af symptomerne.

Som beskrevet under “Diagnostik – Sundhedsfaglige“, så kan en simpel sensorisk undersøgelse med pinprick udføres af alle læger, og bør udføres oftere, således at patienter med mulige neuropatiske smerter opdages inden unødig kirurgi eller forkert medicinsk behandling iværksættes.
Henvisning til SONIK er relevant i alle tilfælde, hvor der er kroniske smerter, med mistanke om fokal, perifer neuropati som årsag.Relaterede emner


SONIK logo hvid
5388 6272 / 5389 6272Kontakt telefonisk

Copyright by Sonik 2022. All rights reserved.