Om kroniske smerter

Viden om

Interventionel behandling og neuropati


Maj 24, 2023 / Thomas Dahl Nielsen


Interventionel behandling af neuropatiske smerter sigter mod smertelindring gennem procedure-guided, lokal intervention som et alternativ eller supplement til medicinske smertebehandling. Smertelindringen opnås ved at modulere eller blokere smertesignalet lokalt ved de specifikke involverede nerver.

Blokade
Lokalbedøvelse indsprøjtet omkring nerven, blokerer smertesignalet. En tilsvarende blokade af nervesignalet har historisk været udført ved overskæring eller destruktion af nerven med varme eller alkohol.

Lokalbedøvelse injiceret omkring en nerve giver en komplet bedøvelse af nerven. Lokalbedøvelse er derfor effektivt og velegnet til at afprøve effekten af et blokeret nervesignal fra en specifik nerve. Virkningsvarigheden af lokalbedøvelse er desværre kortvarende (typisk 1 – 24 timer). Derfor har man også ledt efter interventionelle muligheder for at opnå samme effekt, som ved lokalbedøvelse, men med længere virkningsvarighed, således at behandlingen giver mening ved kroniske smerter.

Det er ikke en ny tanke i behandlingsøjemed at blokere smertesignalet fra en neuropatisk nerve ved hjælp at direkte intervention mod den pågældende nerve. Forskellen mellem tidligere og aktuelle inteventionelle behandlingsteknikker er metoderne, som benyttes til at blokere smertesignalet. Denne ændring er sket med god grund, da tidligere metoder indebar en risiko for at forværre smertesituationen, hvilket forklares i det følgende.

Motoder, som har været benyttet gennem mange år:
– Neurektomi: Kirurgisk overskæring af de relevante nerver.
– Kemisk destruktion: Injektion af bl.a. alkohol omkring nerver.
– Termisk destruktion: Radiofrekvensablation af relevante nerver med varme

Alle ovenstående metoder medfører irreversibel destruktion af nervefibre såvel som “nerveskelettet”, som er de bindevævsstrukturer der omslutter nervefibrene og hele nerven.

Ved destruktion af nervefibre vil disse altid forsøge at gendannes. Dvs. at nervefibrene efter destruktion vokser igen med en hastighed på ca. 1-3 mm. I døgnet. Dette er en af årsagerne til at funktioner i nogle tilfælde kan genoptrænes over tid ved skader på nerver.

Forudsætningen for at den beskadigede nerve kan genvinde nogen funktion er, at nerveenderne ved læsionen er i kontakt på en sådan måde, at nervefibrene kan udvokse i det bestående bindevævsskelet.


Nerve anatomy
De enkelte nervefibre er arrangeret i grupper (fascikler) inde i nerven. Der er bindevæv mellem nervefibrene (Endoneurium), mellem fasciklerne (Perineurium) og rundt om nerven (Epineurium) Tilsammen udgør dette bindevæv “nerveskelettet”.

Ved overskæring samt kemisk og termisk destruktion ødelægges også nerveskelettet. I nervefibrenes forsøg på at finde vej til pålorganet, vokser de derfor uden en struktur til at guide vejen. Risikoen er, at nervefibrene i denne vækst danner neurinomer (garnnøglelignende forgreninger, som kan være yderst smertefulde. Således kan behandlingen resultere i en værre smertetilstand end før indgrebet.

Det skal siges, at de ovennævnte metode i nogle tilfælde kan være på sin plads at afprøve, hvor den foreliggende smertesituation er så alvorlig, at risikoen for neurinomdannelse er en acceptabel risiko.


Neuronomer
Neurinomer kan dannes ved overskæring af nerver (amputations-neurinomer) eller langs forløbet af nerver, hvor nerven er blevet beskadiget. De beskadigede nervefibre udvokser ustruktureret i bindevævet omkring nerven og kan være kilde til neuropatiske smerter. Neuropatiske smerter kan også opstå ved beskadigelse af nervefibre, uden dannelsen af neurinomer, f.eks. ved en øget følsomhed (hypersensibilisering) af de tilbageværende nervefibre, forårsaget af traumet.

Som alternativer til de ovennævnte metoder er der i dag udviklet nyrere metoder, som undgår den beskrevne risiko, fordi nerveskelettet bevares ved procedurerne. Disse behandlingsmetoder tilbydes kun få steder i Danmark.

De tilgængelige metoder er:

Cryoneurolyse: Frysning af nerver. Udført korrekt medfører frysningen destruktion af nervefibrene , men efterlader nerveskelettet intakt.

Injektion af botulinumtoksin (bedst kendt som Botox): Botulinumtoksin har en endnu uafklaret effekt på neuropatiske nerver, som ser ud til at mildne smertesymptomerne hos ca. 50%. Dokumentationen af effekten er baseret på enkelte studier og klinisk erfaring. Et egentligt lodtræknings-forsøg mangler. Dette er igangsat af Sonik (Se Forskning LINK).

Neuromodulation: Smertesignalet fra en neuropatisk nerve kan mindskes ved elektrisk stimulation. Dette kan foregå ved at placere en tynd elektrode langs nerven. Det elektriske signal leveres fra et lille batteri som indopereres under huden, eller transmitteres fra en sender uden på huden.

Sonik udfører disse ovennævnte metoder.

Læs mere om de forskellige behandlingsmetoder her:Relaterede emner


SONIK logo hvid
5388 6272 / 5389 6272Kontakt telefonisk

Copyright by Sonik 2022. All rights reserved.