Om kroniske smerter

Kroniske smerter


Maj 15, 2023 / Thomas Dahl Nielsen


Kroniske smerter er smerter som varer længere tid end forventet for den skade, som har udløst smerterne. Typisk anses smerter som kroniske, når de har varet mere end 3-6 måneder. Kroniske smerter er ikke nødvendigvis smerter, som man skal have resten af livet. Kroniske smerter kan ophøre spontant, og kan i nogle tilfælde afhjælpes medicinsk eller interventionelt.

Nociceptive smerter

Overalt i kroppen er der smertereceptorer eller frie nerveender, som ved relevant stimulation udløser et smerterespons, der sendes til hjernen via nervebanerne. Det drejer sig f.eks. om nerver i huden, som genererer et smerterespons ved høj varme, stik eller tryk. Denne type af smerte kaldes nociceptive smerter og den indgår som en normal fysiologisk del af kroppens forsvar mod skade. Nociceptive smerter alarmerer altså hjernen om en relevant belastning og risiko for kroppen.
Kroniske nociceptive smerter kan typisk være smerter fra slid eller inflammation i bevægeapparatet, f.eks. knæ, hofte og skuldre.

Neuropatiske smerter

I modsætning til nociceptiv smerter er neuropatisk smerte en smerte, som genereres ved skade på selve nerverne. Hvis en nerve beskadiges ved f.eks traume, kirurgi eller sygdomme, kan der genereres et smertesignal, som stammer fra nerven selv. Dvs. at hjernen “fejlagtigt” modtager signal om smerte, selvom vævet, som nerven innerverer, ikke er truet eller udsat for traume. Beskadigelse af en nerve medfører ikke nødvendigvis kroniske smerter. Størstedelen af de personer, som oplever nerveskade, udvikler ikke neuropatiske smerter.

Smerter
1. Neuropatiske smerter kan udløses som følge af  traume på nerven f.eks ved kirurgi, men også ved medicinske sygdomme og toksisk påvirkning af nerven. 2. nociceptive smerter er et normal fysiologisk respons f.eks. stik med en nål uden skade på nerven.

Kroniske neuropatiske smerter er neuropatiske smerter som opfylder ovenstående definition for kroniske smerter.

Neuropatiske smerter kan inddeles i centrale og perifere. De centrale skyldes skader på nervebaner i centralnervesystemet, og de perifere skyldes skade på nerverne i deres forløb fra rygmarven ud i kroppen.

Neuropatiske smerter kan desuden inddeles i fokale eller generaliserede. De generaliserede neuropatiske smerter er oftest udbredte til flere nerver og typisk symmetriske på begge sider af kroppen. De kan skyldes sygdomme som f.eks. diabetes, immunsygdomme eller toksisk skade ved kemoterapi.
Fokale neuropatiske smerter er enkeltsidige og lokaliseret til en enkelt eller få specifikke nerver, som er blevet beskadiget ved kirurgi, traume eller i nogle tilfælde lokal sygdom.

Hos Sonik behandler vi primært kroniske, fokale, perifere, neuropatiske smerter. Dvs. kroniske smerter, som opstår i efterforløbet skade på enkelte nerver.

Smertekarakteren af perifere neuropatiske smerter er anderledes end nociceptiv smerte og beskrives ofte som:

Brændende
Stikkende
Skærende
Elektriske
Jagende

Symptomerne ledsages ofte af en følelsesændring (dysæstesi) i huden, som forsynes af de beskadigede nerver. Denne følelsesændring grupperes som:

  1. Smerte ved et stimulus der vanligvis ikke udløser smerte (allodyni) f.eks let berøring.
  2. Øget smerte ved et stimulus der vanligvis opleves mindre smertefuldt (hyperalgesi) f.eks let stik med spids genstand.
  3. Nedsat(hypæstesi) eller ophørt (anæstesi) følelse ved berøring. F.eks. oplevelsen af et hudområde.med reduceret følelse.

Neuropatiske smerter forekommer i et kontinuum fra milde til meget svære symptomer. Selv i mildere tilfælde kan smerterne påvirker søvn, aktivitet og arbejdsliv og influere negativt på livskvalitet.

Det angives at ca. 20% af alle danskere lider af kroniske smerter. Andelen af patienter med neruopatisk årsag er ikke kendt.Relaterede emner


SONIK logo hvid
5388 6272 / 5389 6272Kontakt telefonisk

Copyright by Sonik 2022. All rights reserved.