Om kroniske smerter

Er Sonik relevant for dig


Maj 15, 2023 / Thomas Dahl NielsenSonik behandler primært kroniske, fokale, perifere, neuropatiske smerter samt lænderygsmerter stammende fra sacroiliaca leddet.

Neuropati
Dysæstesi med smerter eller nedsat følsomhed på ydersiden af låret, efter hoftekirurgi med nerveskade.

Ledsmerter uden neuropatiske karakter fra knæ og ankel kan i nogle tilfælde også behandles.
Læs mere om disse definitioner under “Kroniske smerter”.

Smertekarakteren af neuropatiske smerter adskiller sig typisk fra nociceptive smerter og beskrives ofte som:
Brændende
Stikkende
Skærende
Elektriske
Jagende

Neuropatiske smerter vil typiske give medfølgende symptomer i form af føleforstyrrelser (dysæstesi) af huden i nærheden af det smertegivende område, som et udtryk for nervens skade.

En forudsætning for behandlingen af de neuropatiske smerter er, at den/de relevante nerver kan visualiseres med ultralyd. Dette kan ofte først afgøres efter en diagnostisk undersøgelse hos Sonik.

Hvis der ikke er smerter, kan den diagnostiske undersøgelse hos Sonik i nogle tilfælde være indiceret til udredning at nerveskadesmekanisme og lokalisation..

Test nedenfor om Sonik har et behandlingstilbud til dig.Relaterede emnerPrøv spørgsmålene herunder for at teste om Nerveskadeklinikken har et diagnostisk eller terapeutisk tilbud til dig.

Interaktivt spørgeskema


Spørgsmål 1: Har du smerter?


Spørgsmål 2: Har du har du føleforstyrrelser af huden i nærheden af det smertegivende område? Dette kan være i form af nedsat eller forandret følelse af huden, f.eks. smerter ved let berøring?


Spørgsmål 3: Når du ikke har føleforstyrrelser af huden, drejer det sig formentlig ikke om neuropatiske smerter,  men mere typisk om smerter fra bevægeapparatet.
Er dine smerter lokaliseret til knæ, ankel eller nedre lænderyg?


Spørgsmål 2: Når du ikke har smerter er smertebehandling naturligvis ikke relevant. Men nerveskade kan godt være til stede uden smerter. I nogle tilfælde, hvor der er føleforstyrrelser af huden uden smerter, vil det være relevant at diagnostisere og udrede dette.
Har du føleforstyrrelser af et afgrænset område af huden med nedsat eller forandret følelse ved berøring?


Hvis du har smerter med føleforstyrrelser af huden nær det smertegivende område, så er det muligt at dine smerter er neuropatiske.
Hvis smertekarakteren desuden opleves som brændende, stikkende, skærende, elektriske eller jagende, understøtter dette ydeligere diagnosen.
En undersøgelse i Nerveskadeklinikken kan klarlægge hvilke nerver det drejer sig om, og afgøre om interventionsbehandling er tilgængelig.
Det vil være relevant for dig at få en henvisning til Nerveskadeklinikken.
Læs mere om henvisning.


Nerveskadeklinikken behandler enkelte enkelte typer at kroniske smerter, som ikke er neuropatiske, men stammer fra bevægapparatet.

Nedre lænderygsmerter.
Mange tilfælde af kroniske nedre lænderygsmerter skyldes smerter fra sacroiliacaleddene (SI-led).
Nerveskadeklinikken behandler som den eneste klinik i Danmark, kroniske smerter fra sacroiliacaleddet (se billede nedenfor) med MR/ultralyd-fusion vejledt injektion i leddet.
MR/ultralyd-fusion øger succesraten for præcis injektion i leddet, og Nerveskadeklinikken har gode resultater med denne behandling.
Læs mere om MR/ultralyd-fusion vejledt injektion i SI-led her.

Knæ, fod og ankel.
Smerter fra knæ, fod og ankel kan skyldes slidgigt eller knogle og ledskader, som ikke er neuropatiske tilstande.

Men i nogle tilfælde er nerverne, som formidler smertesignalet, tilgængelige for frysning (cryoneurolyse).
Da smerternes ikke er neuropatiske, er det Nerveskadeklinikkens erfaring af bolutinumtoksin (Botox) ikke har effekt.

Cryoneurolyse kan kun genneføres ved betydelig smerteproblematik, afprøvet medicinsk smertebehandling og en forventet virkningsvarighed på 3 måneder. Den forventede virkningsvarighed kan afklares ved en diagnostisk undersøgelse hos Nerveskadeklinikken.

Hvis du ønsker en vurdering af ovenstående smerter af Nerveskadeklinikken, kan du kontakte os via den sikre kontaktformular, eller din læge kan sende en henvisning.
Læs mere om henvisning her.


Smerterne, du beskriver, er sandsynligvis ikke neuropatiske og da smertelokalisationen ikke har fokus i nedre lænderyg, knæ eller ankel, har vi i Nerveskadeklinikken desværre for nuværende ikke noget tilbud til behandling.
Det er dog muligt at det kan ændre sig, da vi kontinuerligt forsker og udvikler behandlingsmetoderne. Så følg med her på hjemmesiden for udvikling og nyheder.
Hvis du finder, at dette resultat af det interaktive spørgeskema er forkert, er du velkommen til at kontakte Nerveskadeklinikken via den sikre kontaktformular.


Nerveskadeklinikken kan hjælpe med af diagnostisere og beskrive nerveskaden, hvis du har føleforstyrrelse af et afgrænset område af huden. Dette kan f.eks. være relevant i forbindelse med undersøgelse af skadesmekanisme og ved dokumentation ved patientskadeerstatningssag.
Hvis en sådan diagnostisk undersøgelse ønskes, skal du henvises af egen eller behandlende læge til Nerveskadeklinikken.
Læs mere om henvisning her.


Hvis du ikke har smerter og ikke noget afgrænset område med følelsesforstyrrelse af huden, så er det mindre sandsynligt at Nerveskadeklinikken har et diagnostisk eller terapeutisk tilbud til dig.
Hvis du er uenig i dette resultat fra det interaktive spørgeskema, er du velkommen til at kontakte Nerveskadeklinikken via den sikre kontaktformular.


Nulstil svarRelaterede emner


SONIK logo hvid
5388 6272 / 5389 6272Kontakt telefonisk

Copyright by Sonik 2022. All rights reserved.