Botulinumtoksin

Botox-botulinumtoksin-behandling.jpg

Sonik opstarter nu indhentning af præliminære data vedrørende ultralydsvejledt perineural injektion af botulinumtoksin (Botox) og tilbyder denne behandling til kroniske smertepatienter, som opfylder inklusionskriterier.

Injektionen med botulinumtoksin forventes at have smertelindrende effekt hos ca. 50% af patienter med kroniske neuropatiske smerter.

SONIK logo hvid
5388 6272 / 5389 6272Kontakt telefonisk

Copyright by Sonik 2022. All rights reserved.